Sviluška

Sviluška
LatinskyNULL
AnglickySpider mite
NěmeckyGemeine Spinnmilbe
SlovenskyRoztočec
Sviluška je roztoč, není to hmyz.
rozvoj svilušek podporují vysoké teploty a nízká vzdušná vlhkost.
Svilušky jsou velké 0,4 až 0,7 milimetrů. Žijí na spodní straně listů.
Silněji napadené listy postupně hnědnou a předčasně zasychají.

Jaké jsou příznaky napadení rostliny sviluškou
Sviluška napadá spodní stranu listů. Svilušky jsou velké 0,4 až 0,7 milimetrů.
Následkem sání svilušek jsou listy drobně skvrnité.
Na napadených rostlinách se na spodní straně listů a vrcholech výhonů objeví jemné pavučiny. Silněji napadené listy postupně hnědnou a předčasně zasychají. Svilušky se živí listy mnoha druhů rostlin.

Ochrana