Potkani, potkan obecný

Potkani, potkan obecný
LatinskyRattus norvegicus
AnglickyBrown rat
NěmeckyWanderratte
SlovenskyPotkan

Potkani se v 18. století dostali do Evropy a doslova ji zaplavili. Předpokládá se, že se nejprve dostali na lodích do Anglie a odtud se potom rozšířili do celé Evropy. Zpočátku žili ve městech spolu s krysami a zřejmě si ani nekonkurovali.

Rozdíl mezi krysou a potkanem

 

Základní rozdíl je ve způsobu života. Krysa miluje suché prostředí, jsou jí proto bližší např. půdy, sýpky, potkan naopak miluje prostředí vlhké a proto se zdržují ve sklepích, kanálech, v blízkosti vody.

Rozdíl ve stavbě těla: Krysa má ocas delší něž tělo, větší uši a špičatý čenich. Délka těla cca 20cm. Potkan má naopak ocas kratší než tělo, menší uši a tupější čenich. Jsou silnější, útočnější dravější a také odolnější než krysy. Samec může vážit okolo 350g /délka těla cca 25cm/ a samice okolo 250g.

Jak krysa tak i potkan a myši jsou významní přenašeči velmi nebezpečných chorob a parazitů - blechy. O těch si řekneme něco bližšího níže.

Potkan obecný

Potkan tedy nejraději žije ve sklepích, na skládkách odpadků a v kanalizaci. Když nemá vhodné podmínky buduje si noru. Potkani mají mládata až 4x do roka, přičemž ve vrhu může být i 15 mládat. Z toho můžeme přibližně vypočítat, že průměrný potkaní manželský pár vyprodukuje za rok asi 60 nových potkanů. Zuby potkanů neustále narůstají. Z toho plyne nutnost neustále něco kousat. Kdyby si zuby častým kousáním neobrušoval, brzy by pošel hladem, protože zuby by měl přerostlé. Počítá se s tím, že v USA je odhadem kolem půl miliardy potkanů, ve Velké Britínii asi 60 milionu odhady o počtu potkanů v Indii mohou být obrovské v řádech miliard. Potkani způsobují značné škody na různém zboží. Kdybychom počítali s tím, že potkan zničí za rok zboží v průměrné hodnotě 100 korun /bude to pravděpodobně mnohem víc/ a vynásobili to počtem potkanů na jednotlivé státy, dostaneme se k obrovským částkám. Potkani neumějí hladovět už po dvou dnech bez jídla mohou zemřít. Potkan nemá moc dobře vyvinuté smysly. Zvuky jako takové vnímá velmi špatně, barevné vidění nemá, čich je u nich vyvinut mnohem hůř než u jiných živočichů. Navzdory tomu si potkani umí vybrat potravu tak jak by to udělala snad jen doktorka Kateřina z pořadu "Jste to co jíte". Potkani se sdružují v jakýchsi koloniích a důsledně doržují její hranice. Jakmile by se totiž potkan snažil dostat na cizí území mohlo by to pro něj skončit tragicky. Zajímavé je, že potkani jsou velmi náchylní ke stresu. A právě stres způsobí zvířeti, které vstoupí na cizí území, že zemře. "Domácí" potkan začne kolem vetřelce kroužit s naježenou srstí. Narušitele tak "vystresuje", že ten po chvíli zůstane ležet mrtvý. Toto aplikují i silnější dominatní samci na slabé jedince v rámci vlastní kolonie. Takovým způsobem se zbavují slabších jedinců. Tyto a další skutečnosti nasvědčují tomu, že potkani jsou velmi inteligentní savci a jejich inteligence jim zcela nahrazuje určité nedostatky ve smyslovém vnímání. To v lecčem připomíná člověka.

Nemoci
Mor, tyfus
Potkani a krysy přenášejí mnoho velice nebezpečných chorob. Krysy a později i potkani byly přenašeči moru a tyfu, v důsledku čehož zemřely na Zemi desítky milionu lidí.

Vzteklina
Velmi závažné onemocnění.

Tularemie, Cholera a další...

 

Ochrana


viz níže