Molovka zeravová

Molovka zeravová
LatinskyArgyresthia thuiella
AnglickyArborvitae Leafminer
NěmeckyThujenminiermotte
SlovenskyPriadzovček tujový
nebo také molovka thujová je malý motýl /rozpětí křídel cca 8mm/.
Jeho larvy napadají zeravy a cypřiše. Dospělci vylétají od května, kdy kladou na thúje vajíčka.
Larvy vysávají mladé výhony, které hnědnou a usychají. Larvy přezimují v rostlině. Mladé rostliny mohou při přemnožení zdecimovat.
Staré silnější rostliny se většinou napadení úspěšně ubrání a napřesrok opět obrážejí.

foto 1,3 - http://imfc.cfl.scf.rncan.gc.ca
foto 2 - http://www.forestpests.org
foto 4 - http://www.stadtbaum.at

Ochrana

Chemicky v průběhu června.