Listokaz zahradní

Listokaz zahradní
LatinskyPhyllopertha horticold
AnglickyGarden Foliage Beetle
NěmeckyGartenlaubkäfer
SlovenskyChrústovec záhradný

Listokaz zahradní je u nás hojně rozšířený brouk.
Lidé si jej obecně pletou s chroustem, který je ovšem podstatně větší.
Listokaz se může lokálně přemnožit a může způsobit škody na ovocných stromech, vinicích či růžích. Brouci se objevují kocem května a začátkem června a vyžírají květy a listy rostlin.
Začátkem léta potom samice listokazů kladou do půdy vajíčka a larvy, které se potom z vajíček vylíhnou /podobají se malým chroustím ponravám/ okusují kořínky rostlin a mohou způsobit jejich úhyn. při větší výskytu mohou být škody, které larvy listokaze způsobí značné.
Larva přezimuje a na jaře se zakuklí - z kukly potom opět vzniká dospělec.

Ochrana

pokud není přemnožení listokaze značné, jeho řady plení spolehlivě ptáci. Pokud dojde k jeho přemnožení nevyhneme se chemické likvidaci.