Květopas jabloňový

květopas jabloňový
Latinsky: 
Anthonomus pomorum
Německy: 
Apfelblütenstecher
Slovensky: 
Kvetovka jabloňová

 

Květopas jabloňový (Anthonomus pomorum) je drobný brouk z čeledi nosatcovití (Curculionidae), který představuje významného škůdce jabloní a hrušní. 

  • Velikost - 3,5mm -4,5mm
  • Barva - tmavě hnědočerná
  • Napadá -  jabloně, hrušně
  • Jaká forma škodí - larva
  • Jak se zbavit květopase jabloňového- viz Ochrana níže

Popis

Dospělí jedinci květopase jabloňového jsou dlouzí přibližně 3,5–4,5 mm, s tmavě hnědočerveným tělem porostlým světlejšími a tmavšími chloupky. Hlava je široká s  dlouhým nosem. Chloupky vytvářejí na krovkách charakteristickou kresbu ve tvaru písmene V. Samci se od samic liší kratším a tmavším nosem, zatímco samice mají lesklejší nosec. Larvy jsou  až 8 mm dlouhé, s tělem bělavě žlutým a tmavě hnědou hlavou.

Dospělí jedinci květopasa jabloňového přezimují v půdě poblíž kmenů stromů nebo v různých úkrytech. Na jaře, při teplotách nad 6°C, začínají aktivně vyhledávat hostitelské rostliny, jako jsou jabloně a hrušně. Po páření samice kladou vajíčka do květních pupenů, kde se následně vyvíjejí larvy, které poškozují květy a plody. Dospělci mají schopnost přežít i při teplotách pod –20 °C.

Po vylíhnutí z vajíčka larva nejprve živí na prašnícíh květů, stává se velmi nenasytnou a vylučuje velké množství exkrementů, které lepí okvětní lístky pupene a tím jim neumožňuje otevřít se. Pokud jsou vajíčka kladenao pozdě, tedy v fenofázi otevírání pupene, pak larva nemá čass lepit okvětní lístky svými exkrementy a pupen se otevírá. V tomto případě je larva zabita přímými slunečními paprsky. Pokud jsou květy již otevřeny samice do nich vajíčka již nekladou.

Co napadá

Květopas jabloňový preferuje odrůdy s vysokým počtem květních pupenů  a časně rašící odrůdy. Vyhledává oblasti poblíž lesů a parků, kde nachází vhodné úkryty. Vliv na jeho hustotu populace má také průběh teplot na jaře, přičemž chladnější jaro může vést k vyššímu napadení květních pupenů. Méně náchylné na napadení jsou stromy s hladkou kůrou, kde květopas nachází těžko ůkryt.

Přirození nepřátelé

Mezi přirozené nepřátele květopasa jabloňového patří především lumci rodu Pimpla  a lumčíci rodu Apantheles. Významným parazitoidem larev v poupatech je lumek (Scambus pomorum Ratzeburg, 1848). Jeho larva se vyvíjí uvnitř těla larvy květopasa.
Jako další přirozený bioagens je houba z rodu Isaria ( parazitace cca 4%).

Biologická ochrana

V ekologickém zemědělství se používají k regulaci dospělců i larev některé přírodní pesticidy jako například SpinTor nebo  i přípravek na bázi bakterie Bacillus thuringiensis cv. tenebrionis, ale u nás není jeho aplikace zatím povolena. Další možností, je podpora a ochrana přirozených nepřátel. Zdrojem těchto organismů jsou biokoridory, které umožňují migraci užitečných organismů z přirozených rezervoárů a také jejich trvalé přežívání v blízkosti sadu.

Chemická ochrana

Například pomocí prostředku Decis Protech. Ošetření je nezbytné provést včas po náletu dospělců, dříve než samice začnou klást vajíčka, pokud počet zjištěných brouků dosáhne prahu škodlivosti. Provedení ochranného zásahu v době květu je již neúčinné. Ošetření proti květopasovi částečně účinkuje i proti zobonosekám. Používají se pouze registrované insekticidy. Aplikace přípravků se provádí od fáze myšího ouška (tj. při BBCH 53–54), jakmile se vyskytne jeden den s teplotou ve 14 hod. přesahující 17 °C. Za chladného jara nebo při malé násadě plodů se doporučuje ošetření za 14 dní opakovat, do stadia zelených květních pupenů.

Závěr

Květopas jabloňový představuje významný problém pro pěstitele ovocných stromů, zejména jabloní.
Prevence, biologická kontrola a vhodně načasovaná chemická ochrana jsou klíčové pro minimalizaci škod způsobených tímto škůdcem.

credit:
Toepfer, S., Gu, H., & Dorn, S. (1999). Spring colonisation of orchards by Anthonomus pomorum from adjacent forest borders. Entomologia Experimentalis et Applicata, 93(2), 131–139
VAVERKOVÁ, Jana. Květopas jabloňový (Anthonomus pomorum), význam a možnosti jeho regulace [online]. Brno, 2015

 

květopas jabloňový
květopas jabloňový
Ochrana : 
rozdeleni: 
Živočišní škůdci

Komentáře

z tohoto píšem test

Přidat komentář

Comment Upload
Můžete nahrát obrázek
Files must be less than 64 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.