Je krtek obecný chráněným živočichem?

  • Latinsky  
  • Anglicky  
  • Německy 
  • Slovensky

Neustále se zde i jinde diskutuje o tom, zda je krtek obecný opravdu zákonem chráněným živočichem, nebo není. Pro odpověd jsem se tedy obrátil na místo nejvyšší, a to na Ministerstvo životního prostředí - odbor 620 a dostal jsem svolení ke zveřejnění následujícího vyjádření. podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jsou někteří živočichové pouze obecně chráněni - mezi ty patří i živočišný druh krtek obecný, a někteří, uvedení v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., zvláště chránění. Zvláště chránění živočichové jsou pak rozdělení do třech kategorií: kriticky ohrožení, silně ohrožení a ohrožení. Obecná ochrana znamená ochranu před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede, nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí, nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností, zániku populace, nebo zničení ekosystému. Pokud se však jedná o hubení živočichů upravené zvláštními předpisy , např. při hubení škůdců, pak se tato ochrana na ně nevztahuje. Z toho vyplývá, že krtek obecný je sice jako živočišný druh obecně chráněný, ale lze ho likvidovat jako tzv. živočišného škůdce , při ochraně proti škodlivým organismům (zákon 326/2004 Sb.). Zkusím tyto informace doplnit jenom o citaci zmíněného zákona: § 5 Obecná ochrana rostlin a živočichů (1) Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek ochrany je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost. Myslím, že by to mohlo vést k ukončení neustálé debaty o tom zda je či není krtek obecný zákonem chráněný živočich. Odpověd zni - ANO je chráněný zákonem, ale stejně tak jsou chráněni všichni /ostatní/ živočichové a rostliny. ALE Nejedná se o zvláště chráněného živočicha viz http://www.skudci.com/ohrozene-druhy-zivocichu zmíněný zákona je k dispozici na stránkách MZP http://www.env.cz/www/zakon.nsf/0/58170589e7dc0591c125654b004e91c1?OpenD...

Komentáře

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

ale zřejmě se ho ještě bude

ale zřejmě se ho ještě bude týkat zákon na ochranu zvířat proti týrání
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?name=na+ochranu+zv%C3%AD%C5%9...

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Více informací o možnostech formátování