Puklice, štítenka, červci

Puklice, štítenka, červci
LatinskyCoccoidea
AnglickyScale insects
NěmeckySchildläuse
SlovenskyČervce
Červci patří patřící do řádu hmyzu stejnokřídlého (Homoptera), jsou jedni z nejnebezpečnějších škůdců rostlin. Většinou jsou červci velmi malí a ani bychom v nich hmyz nepoznali..
Někdy se vyskytují v tak obrovském množství na listech a větvičkách stromů, že úplně pokrývají jejich povrch a sají z rostlin šťávy bodavým chobotem. jejich tělo je pokryto voskovitým povlakem různých tvarů (okrouhlý, oválný podlouhlý, hvězdicovitý) podle druhu červce.
Některé druhy červců rodí živá mláďata, jiná kladnou vajíčka. Až do prvního svlékání jsou nymfy červců dost aktivní. Mají tykadla i nohy. Po prvním svlékání jim nohy úplně zmizí, nebo se silně zmenší. Nymfy se již nepohybují a začnou vylučovat voskový kryt.
Samičky zůstanou na místě i po dosažení dospělosti, ale u samečků se v dospělosti obvykle vyvine pár křídel, takže připomínají malé mušky nebo komáry.
Jejich zadní křídla jsou podobně jako u much přeměněna v kyjovitá kyvadélka (haltery). Na rozdíl od much jsou tyto útvary připojeny pomocí háčků k zadnímu okraji předních křídel. Samečci nemají ústní ústrojí a nepřijímají potravu.
Po spáření umírají. Člověk, který červce nezná jej lehce přehlédne. Zpočátku ani nevěří, že se jedná o živého tvora. Je to jakýsi nepohyblivý hrbolek jehož barva většinou odpovídá podkladu rostliny na které sedí. Nejedná se o žádný výrustek kůry ale o červce

Puklice švestková
(Eulecanium corni) velmi rozšířený škůdce. Její larvy sají mízu od června do zimy, nejprve na listech, pak na mladých větévkách a přezimují v puklinách borky, na silnějších větvích. Nad sebou vytvářejí půlkulovitý štít o průměru 1,5-2mm. Napadený strom je na větvích jakoby poprášený sazemi. Ochranou je seškrabat broku na kmeni a silnějších větvích a spálit je. Poté provést zimní postřik. Při větším výskytu je nutný i jarní postřik po odkvetení stromu. Puklici škodí slunce, prot je dobré udělat řádný průklest koruny a řez.

Štítenka zhoubná
známá též jako červec San José., červec hojný na mnoha druzích ovocných i okrasných stromů. Daří se jej ničit např. pomocí parazitické vosičky pukličníka štítenkovitého

Ochrana

viz níže