Mravenci, mravenec

Mravenci, mravenec
LatinskyFormicidae
AnglickyAnts
NěmeckyAmeisen
SlovenskyMravce
pospolitě žijící hmyz, patrně nejznámější ze všech a jsou četnější než všechny ostatní druhy suchozemských živočichů.
Obývají nejrůznější prostředí od Arktidy po tropy. I přesto, že se od sebe jednotlivé druhy liší velikostí i tvarem téměř vždy poznáme, že se jedná o mravence.
Všichni mravenci mají kolenovitě zalomená tykadla a hrbolek nebo trn na štíhlé stopce spojující hrud a zadeček. Každé mraveniště obsahuje tři základní typy jedinců: samičky /královny, matky/, samečky a dělnice. Samice /matky/ mají křídla a jsou o poznání větší než ostatní členové hnízda. Samečci mají rovněž křídla, ale jsou menší než královny.
Rozdíl ve velikosti mezi samcem a samicí je patrný na první pohled. Menší dělnice nemají křídla a jsou nejhojnější z celého mraveniště.
Nová mraveniště vznikají po odletu samiček a samečků z hnízda. Samci po spáření hynou. Samice postupně ztratí křídla a vyhledávají vhodná místa, kde by mohla založit nové mraveniště. To může mít různé podoby a může se nacházet na nejrůznějších místech. Pod kameny, v zemi, ve stromech, v plodech, dokonce si některé druhy budují papírová hnízda podobná vosím.
Matka naklade vajíčka a sama pečuje o první larvy s kterých se vyvinou první dělnice. Tyto dělnice postupně začínají obstarávat chod mraveniště a matka se věnuje již jen snůšce vajec. Jakmile se totiž mravenčí samice jednou spářila, může až do konce života klást oplodněná vejce. Po vytvoření silného základu nového mraveniště se objevují první okřídlení samečci a samice a celý cyklus se vlastně opakuje.

Zajímavé je, že mravenci neumějí žít sami. Mravenec jako jedinec zcela jistě brzo zahyne. Již dva mravnci budou žít déle. Dá se říct, že deset mravenců už ovšem činí jisté společenství. Mravenci si "chovají" mšice, které sají medovici, kterou se mravenci živí. Některé druhy nosí mšice přímo do mraveniště, ale společné pro většinu druhů je, že mšice ochranují. Stavějí si dokonce příbytky v blízkosti rostlin, kde se mšice pasou, anebo mšice přenášejí na jiné rostliny.
Bohužel proti mravencům nemá žádný jiný hmyz prakticky žádnou šanci a tak jsou mšice před případnými dravci opravdu dobře chráněni.

Dřevokazní mravenci si stavějí hnízda v trámech a v kládách a odumřelých částech dosud živých stromů. U nás se můžeme setkat např. s mravencem lesním, který staví známé mravenčí hnízda - kupy. Na okraji lesa můžeme vidět mravence travního, který staví kupy plošší.

Patrně nejhojnější u nás je mravenec obecný. Ten žije na nejrůznějších místech. Hnízda si staví v pařezech, nebo v zemi. Na trávníku jsou vidět malé hliněné kupky.
Počtem se tomuto mravenci vyrovná mravenec žlutý, tzv "zrzavec". Ten žije převážně v zemi, kde si nachází i potravu. V lidských obydlích se objevuje drobný druh, který proleze opravdu kdejakou škvírou. Jedná se o tzv. "faraona".

Mravenec farao se do Evropy přistěhoval z tropických oblastí. Protože má rád teplo zalíbila se mu lidská obydlí a hlavně ta vytápěná. Stal se velkým problémem v bytech, ale i v potravinářských provozovnách.

Mravenec obecný - rojení

mravenec_001.jpg

 

Mravenci a vosa
 

Mravenec a moucha /neuvěřitelná síla/

Ochrana

Na zahradě mravenci škodí zejména díky tomu, že "chrání" mšice, které působí rostlinám velké problémy.
Dále jsou schopni např. u domu vydrolovat systematicky maltu.
Prolezou sebemenší skulinou a třeba ve špajzu /spíži/ jsou velkým problémem.
Určitě na ně působí např. ATAK gel na mravence Loxiran S
Tam, kde skladujeme potraviny musíme důsledně dodržovat určité zásady - zavírat pečlivě zavařeniny, dbát na to, aby se např džem neobjevoval na sklenici. Mravenci najdou opravdu všechno a do všeho vlezou.