Komáři, komár

Komáři, komár
LatinskyCulex
AnglickyMosquito
NěmeckyMücke
SlovenskyKomár
Culicidae člověku způsobují komáři mnohem větší otíže než kterýkoliv jiný druh hmyzu.
Je známo více než 2000 druhů komárů.
Patří do řádu Diptera - dvojkřídlých.

Larvy komárů se vyvíjejí zpravidla ve vodě - nekteří sladké, jiní slané, nebo brakické /to je ta voda, která vznikne smícháním vody mořské a říční, zpravidla tam, kde dochází k vlévání řek do moře/.
Larvy se líhnou z vajíček, které komáři kladou do vody.
Určitě jste již viděli komáří larvy tzv. patentky jak se prohánějí např. v sudu na vodu.
Prakticky jakákoliv stojatá voda, např. ve staré plechovce, pneumatice, dutině stromu, nebo také v kalichu masožravé rostliny je vhodná pro vývoj komára.
Larvy komárů se většinou živí řasami, nebo částmi jiného organického materiálu napadaného ve vodě, larvy některých druhů se mohou také živit zase larvami komárů druhu jiného.
Larvy se potřebují čas od času nadechnout a potom vyplouvají ke hladině, aby se pomocí otvoru na zadečku nadechly.
Některé jiné larvy zase dýchacích ústrojím "nabodnout" vodní rostliny a kyslík dýchají z tkáně těchto rostlin. Dospělci se líhnou zpravidla po pár dnech.
Stadium kukly trvá u komára pouze několik dní.
Dospělí komáři jsou schopni páření velmi brzo po vylíhnutí. Samečci hynou většinou brzy po spáření. Ti kteří přežijí se živí nektarem rostlin. SAMCI komárů - nesají krev
To samičky nám pijí krev. Ty se musí nasát obvykle předtím než nakladou vajíčka.

Komáři jsou nebezpeční zejména proto, že přenášejí celou řadu závažných onemocnění. - zánět mozkových blan - filariasis - filariózu,  Horečku dengue - Žlutou zimnici - Nemoc Chikungunya /kterou si nyní můžeme přivézt např. z výletu do Itálie/ - Malárii

Malárie
Původce malárie je parazitický prvok zimnička z řádu krvinkovek, který žije v krvi člověka. Jakmile se dostane do krve člověka vnikne do červené krvinky a začne jí požírat. Krvinku velmi rychle zničí, ale předtím se stačí ještě rozmnožit. protože mají všechny zimničky v těle stejné podmínky dojde ke zničení krvinek současně. V tu dobu také vyloučí do těla člověka jedovaté látky a člověk začne pocitovat příznaky malárie. Třesavku a horečku. Po určité době zimničky vniknou do dalších zdravých krvinek /člověk se začne cítit lépe/ a celý proces se opakuje. Malárii přenáší komár Anopheles a jeho příbuzní. Rozdíl mezi Anophelem a např. komárem pisklavým, jehož nepříjemné bzučení známe jistě všichni, ale který není zdaleka tak nebezpečný jako Anopheles vidíte na následující animaci.

 
Komáři se většinou v tomto případě chovají jako přenašeči těchto chorob. Přenášejí nemoc z nemocného zvířete, člověka na zdravého jedince. Opačně /myšleno tak, že by na nemocného přenesli zdraví člověka zdravého/ to bohužel nefunguje.

Zajímavosti
Komáři dokáží rozpoznat kysličník uhličitý a kyselinu mléčnou na vzdálenost až 35m. Tyto látky savci vylučují během dýchání a při pocení. Lidé, kteří se méně potí, nebudou mít s komáry takové potíže. - Vnímají velmi dobře teplo, tak snadno rozpoznají teplokrevné živočichy, když se ocitnou v jejich blízkosti.

Komáří larva

Ochrana

Repelenty, nebo postřik viz přípravky níže.

Např. po povodních, které postihly naší republiku v roce 2002 se aplikovaly plošné postřiky, nebot došlo k silnému přemnožení komárů. Toto řešení asi částečně pomohlo.
Měli bychom se proto proti nim chránit i tak, že budeme používat různé repelenty, ochranné oděvy. Do oken, která zůstávají přes léto otevřená nainstalujeme sítě proti hmyzu - komárotiéry /moskyti se u nás nevyskytují/. Dále bychom se měli snažit - pokud je to jenom trochu možné, abychom v našem okolí, např. na zahradě nevytvářeli podmínky, pro komáry vhodné.
Tzn. odstranit různé nádoby, v kterých se drží voda /ne vždycky se to daří, voda např. na zalévání je také potřeba/. Do zahradního jezírka je vhodné umístit nějakou rybku, ta by si potom měla s larvami komárů hravě poradit.