Pro správné fungování našich stránek použijte prosím doporučené prohlížeče: EDGE, Chrome, Firefox, Opera.

Je krtek obecný chráněným živočichem?

Neustále se zde i jinde diskutuje o tom, zda je krtek obecný opravdu zákonem chráněným živočichem, nebo není. Pro odpověd jsem se tedy obrátil na místo nejvyšší, a to na Ministerstvo životního prostředí - odbor 620 a dostal jsem svolení ke zveřejnění následujícího vyjádření. podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jsou někteří živočichové pouze obecně chráněni - mezi ty patří i živočišný druh krtek obecný, a někteří, uvedení v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., zvláště chránění.

David Drtina 2009-04-21T10:24:00.000Z

ale zřejmě se ho ještě bude týkat zákon na ochranu zvířat proti týrání http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?name=na+ochranu+zv%C3%AD%C5%99at+proti+t%C3%BDr%C3%A1n%C3%AD

Anonym (2885) 2010-06-23T13:52:56.000Z