Bělokaz jilmový

Latinsky: 
Scolytus scolytus
Anglicky: 
Elm bark beetle
Německy: 
Große Ulmensplintkäfer
Slovensky: 
Podkôrnik brestový

Je brouk z podčeledi kůrovcovití (Scolytinae). Jde o významného škůdce jilmu. Napadá, ale také topoly, habr, nebo ořešák.

  • Velikost dospělec - 4mm - 6mm
  • Velikost larva - < 4mm, bílá, nebo nažloutlá stočená do tvaru rohlíku
  • Barva - hnědá
  • Napadá -  dřevo stromů především jilm
  • Jak se zbavit bělokaze jilmového - viz Ochrana níže

Jde o xylofága (živí se dřevem). Oplodněná samička klade vajíčka po kůru stromů. Samice nejprve vykusuje tzv. mateřskou chodbičku, která je dlouhá 2-3 cm. Do té potom klade vajíčka, z kterých se líhnou larvy. Larvy vykusují chodbičky dlouhé asi 10-15 cm, a na konci chodbičky se zakuklí. Dospělec, který se líhne z larvy vylétá otvorem, který vykouše a živí se na zejména nových výhonech jilmu.

Brouci primárně napadají oslabené, nebo nemocné stromy. Stromy, které mají nedostatek vláhy, mají tím pádem sníženou transpiraci jsou pro bělokaze jilmového atraktivnější.

Bělokaz jilmový je vektorem (přenašečem) onemocnění, které se nazývá grafióza jilmu. Toto onemocnění způsobuje houba Ophiostoma novo-ulmi. Pokud jsou její spory přítomny v dřevu jilmu a jilm je napaden bělokazem, prorůstá chodbičkami, které postupně vykusuje larva. tyto nové spory jsou přijímány spolu s dřevem jilmu larvou, která je roznáší dále. Dospělec, který se vylíhne z kukly je infikován sporami Ophiostoma novo-ulmi a následně se celý infekční cyklus opakuje.
Dospělec bělokaze jilmového přezimuje u paty stromu, kde si vykusuje otvory v kůře pro přezimování.

Jsou schopni si vytvořit až 2 generace za rok. První dospělci se mohou objevit v květnu, další generace v zíří až říjnu.  
Ophiostoma novo-ulmi je zanášena hlavně na nové - vrcholové výhony stromu a rychle se šíří dolů po stromu. Míra projevu onemocnění houbou je závislá na klimatických podmínkách, na vitalitě stromu a na dostupnosti vody. Při hustých výsadbách jilmu může docházet v substrátu ke křížení jejich kořenů, které vzájemně prorůstají. Toto spojení kořenů může vést také k přenosu Ophiostoma novo-ulmi na další strom.

Ochrana před onemocněním způsobeným Ophiostoma novo-ulmi je zejména eliminace bělokaze jilmového pomocí insekticidního postřiku. Je nutné kontrolovat odumírající větve a ty odřezávat a pálit. Dřevo je údajně možné po odkornění nechat a skladovat jako palivové. (https://www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/howtos/ht_ded/ht_ded.htm)

foto 1, teaser - https://flickr.com/photos/coleoptera-us/
foto 2 - https://flickr.com/photos/35142635@N05/
foto 3 - https://twitter.com/EdingtonInsects
foto 4 - https://twitter.com/tamlatrees

bělokaz jilmový
bělokaz jilmový
chodbičky larvy bělokaze jilmového
chodbičky larvy bělokaze jilmového
Ochrana : 
rozdeleni: 
Živočišní škůdci

Přidat komentář

Comment Upload
Můžete nahrát obrázek
Files must be less than 64 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.