Vši, veš dětská, všenky

Vši, veš dětská, všenky
LatinskyPediculus capitis
AnglickyHead lice
NěmeckyKopflaus
SlovenskyVoš vlasová
drobný bezkřídlý hmyz se dělí na dva samostatné řády.

Všenky (Mallophaga) žijící hlavně na ptácích.

Vši (Anoplura) žijící na savcích. Dohromady obsahují více než 3000 druhů. Většina všenek je méně než 1mm dlouhá, ale některé druhy dosahují délky až 5mm.
Živí se srstí, peřím, šupinami a pokoužkou a mimo hostitele nemohou žít dlouho. I když se všenky nepovažují za přenašeče chorob, dráždí svého hostitele, čímž způsobují, že celkově chátrá. Všenky žijící na ptácích mají na konci chodidel dva drápky.
Načepýří-li pták peří, prchají odkryté všenky rychle hlouběji do úkrytu v peří.

Několik druhů všenek, které žijí na savcích má jen jeden drápek, kterým se pevně drží za chlupy.
Tyto všenky se jinak velmi málo pohybují. mezi nejznámější všenky žijící na drůbeži patří:
peřovka slepičí a luptouš slepičí.
Slepice, které jsou napadeny těmito všenkami chátrají a mají malou snůšku vajec.

Vši sají krev svého hostitele. Podobně jako všenky, které žijí na savcích mají i vši jen jeden drápek.. Ten se opírá o protilehlý výčlenek holeně, takže veš může chlup pevně sevřít.

Člověk je hostitelem tří druhů vší
Veš dětská (Pediculus capitis) I když se občas přestěhuje jinam, hlavně žije mezi jemnými vlasy na hlavě.
Veš šatní (Pediculus corporis) Žije zejména na šatstvu a vajíčka /hnidy/, klade svíše podél švů, než do hlavy. Přenáší volyňskou horečku, tyfovou epidemii /tyfus/ a jednu formu návratné horečky. Tyto choroby se rychle šíří v místech, kde spolu žije větší množství lidí ve stísněných podmínkách.
Veš muňka (Pthirus pubis) Označované lidově jako "filcky". Vypadá jinak než předchozí dva druhy a žije na místech porostlých hrubými vlasy a chlupy. Vši dále přenášejí choroby mezi koňmi, krysami, psy, skotem,

Ochrana

Chemicky prostředky k tomu určenými. Vyčesáváním jemným hřebenem a následnou aplikací vlasových ochraných prostředků. Nutné opakovat a kontrolovat výskyt vší.