Mouchy

Mouchy
LatinskyDiptera
AnglickyFly
NěmeckyZweiflügler
SlovenskyMucha domáca
příslušníci rodu Diptera, mají vždy jen jeden pár křídel a téměž všechny mají místo druhého páru křídel pár štíhlých, kyjovitých útvarů zvaných haltery.
Much je mnoho druhů a druhově početnější jsou pouze brouci Coleoptera, motýli Lapidoptera, blanokřídlí Hymenoptera a čínané... .
Vývoj much je dokonalá proměna (vajíčko, larva, kukla, dospělec).
Larvám mnoha much se říká nesprávně "červi".
Některé mouchy jsou býložravé a vrtají v lodyhách či kořenech rostlin, nebo vyžírají chodby v jejich listech. Některé vytvářejí hálky na stromech, např. na listech buku.
Jiné se živí pouze masem živých zvířat a mnohé požírají hnijící rostlinná a živočišná těla.
Dospělé mouchy se živí rostlinnými štávami nebo krví živočichů. I když některé druhy much jsou užitečné, protože zprostředkují opylení květů, nebo to jsou cizopasníci hmyzích škůdců, považuje se tato skupina jako celek za škodlivou.
Mnohé druhy much jsou škůdci zeleniny a ovoce, jiné přenášejí různé choroby, jako malárii, žlutou zimnici a spavou nemoc. 

Cvičené mouchy

Ochrana